Menú Cerrar

Experimentar, contextualitzar i repensar els coneixements

El programa Polaritats desplegat per Homesession amb la col·laboració de la Facultat de Belles arts de la Universitat de Barcelona (UB) ha permès als estudiants de primer grau de beneficiar, des del 2015, d’un tipus d’ensenyament destacadamente enfocat en la pràctica professional. El programa s’articula entorn de workshops i xerrades amb artistes, que estan al seu torn involucrats en les activitats de residència i exposició de Homesession. Aquestes activitats van passar a reconèixer-se com a activitat curricular a partir de l’any 2016-2017.

CONNEXIÓ AMB EL MÓN PROFESSIONAL I EDUCACIÓ PER L’EXPERIÈNCIA
Dos objectius principals van presidir en 2015 al llançament del programa Polaritats: afavorir una millor connexió entre l’àmbit educatiu i el sector professional de l’art, d’una banda, i complementar els ensenyaments per objectius i per competències per un model on l’experiència tingui major protagonisme, d’altra banda. El programa té també des dels seus inicis l’ambició de proposar una matriu suficientment flexible per poder servir aquests objectius en altres contextos que la Facultat de Belles arts de la UB: en poques paraules, poder desplegar-se tant en altres centres com en altres tipus de formació.

L’any 2017-2018 ha permès posar a prova aquesta ambició amb la implementació d’activitats pilot a l’Escola Massana, un centre molt reconegut en el context artístic català, i la Facultat d’enginyeria informàtica de la Universitat de Lleida (UdL), en col·laboració amb el centre d’art La Panera. Si una connexió de l’àmbit educatiu i de l’àmbit professional artístic fa intuïtivament sentit a l’Escola Massana, no és el cas de la Facultat d’enginyeria informàtica de la UdL: volem per això posar l’accent en la nostra aproximació del potencial profesionalizador de l’art.

PROFESSIONALITZACIÓ COM A PROCÈS DE SOCIALITZACIÓ
En el cas de la UB i de l’Escola Massana, és important que les activitats proposades, bé siguin workshops, bé siguin xerrades, permetin als estudiants entendre millor l’estructura i el funcionament de les diferents facetes de l’art: institucions, museus, mercat i galeries, comissaris, etc. així com les estratègies que han pogut desplegar els artistes en aquest context. Els estudiants arriben a l’ensenyament superior amb un coneixement sovint fragmentat i molt incomplet de les realitats que poden marcar la seva futura activitat artística professional. El fet que els artistes involucrats al programa Polaritats tinguin una carrera, en la qual els estudiants es poden encara projectar, per proximitat d’edats, facilita l’assimilació i l’enteniment d’aquest context i d’aquestes estratègies possibles. S’entén aquí la professionalització com un procés de socialització específic a una professió.

PROFESSIONALITZACIÓ COM A OBERTURA CONCEPTUAL
No obstant això i més enllà d’aquesta dimensió, el model que proposa Polaritats entén la professionalització com un procés d’assimilació de metodológias de treball i d’obertura conceptual enfront de determinades situacions problemàtiques: amb el seu doble vessant, unes xerrades que permeten situar contextos metodològics i uns workshops que permeten implementar pràctiques, Polaritats situa als estudiants en un punt de reflexió obert i en un procés de creació col·lectiu: és profesionalizadora, en el seu sentit més profund, la immersió de l’estudiant en aquest procés d’ajust entre la individualitat pensant, la diversitat de competències i la voluntat de conduir un procés cap a un resultat tangible, encara que no sigui conclusiu.

REFLEXIÓ I ACCIÓ COL·LABORATIVA
Posar als estudiants en aquestes situacions de reflexió i acció col·laborativa implica, d’una banda, ajudar-los a estructurar i negociar col·lectivament els punts d’entrada conceptuals i metodològics, i d’altra banda, desembolicar-se en una activitat, on la representació mediàtica té menor peso que en l’ensenyament tradicional i que re-situï la seva reflexió enfront d’una experiència concreta i corporal. Per als futurs enginyers de la UdL, aquesta “recontextualización” és també una manera de sortir d’un ensenyament especialitzat per mobilitzar, en paral·lel als sabers específics del seu ram, les competències personals i comportamentales claus per a la realització d’un projecte en el qual les rutines d’aprenentatge habituals queden trastocades.

DESBORDAMENT DE L’ÀMBIT DISCIPLINAR
L’ensenyament i la recerca acadèmica s’han caracteritzat per una especialització disciplinària cada vegada més aguda. No obstant això, aquesta especialització basada en camps de pensaments homogenis, es troba avui desdibuixada o interrogada per pràctiques d’hibridació i de desbordament, ja que els seus territoris naturals acaben creuant-se uns amb uns altres. L’art es caracteritza justament per la seva indisciplina, per no excloure cap objecte del seu camp de recerca i per explorar i creuar qualsevol altre tipus de coneixement: l’art ofereix així pràctiques que permeten abordar aquests territoris canviants del coneixement, la qual cosa seran també una competència clau en el futur desenvolupament professional dels estudiants. D’altra banda, les metodologies artístiques, basades en especulacions conceptuals i sensibles, permeten als estudiants desenvolupar una reflexió crítica de cara a les aproximacions tradicionals al seu camp d’estudi. En aquest sentit, el programa pilot implementat en la UdL, on el workshop se centra en el desenvolupament i la construcció física d’un objecte tecnològic, té com a principi repensar procesual i funcionalment les competències adquirides en la carrera universitària. El programa brinda així un canvi de paradigma referent a altres assignatures, quant a la metodologia de conceptualització, recerca i desenvolupament de l’objecte en qüestió.

Una altra vegada, la gran aportació profesionalizador del programa Polaritats, tant per als futurs artistes com per a aquests futurs enginyers, radica en la seva capacitat per in-*corporar coneixements experienciales i capacitat de reflexió i acció col·lectiva per a la realització d’un projecte. Per això, esperem poder consolidar aquesta expansió del programa Polaritats més enllà del bressol que va constituir la Facultat de Belles arts de la UB i cap a aquests altres centres de l’ensenyament superior.

Estem convençuts que la qualitat de les experiències desenvolupades fins ara en la UB, la Escola Massana i la UdL seran punts de partida per consolidar i fer créixer aquestes innovacions pedagògiques per als estudiants d’art i d’altres disciplines.

Aquest text está adaptat de la introducció de la tercera publicació realitzada dins del programa Polaritats. 

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz