Menú Cerrar

Equip Palomar | artist talk

25.05.2017 | 10.30 h | Facultat de Belles Arts

Assistents: Vuitanta estudiants de quart curs de Belles Arts

La presentació que l’Equipo Palomar va fer a la Facultat de Belles Arts formava part del programa de l’assignatura Estudis de Gènere impartida per la professora Marta Negre, que es va encarregar de presentar el col·lectiu als alumnes.

L’Equipo Palomar va explicar la seva feina com a col·lectiu i com a espai de producció, i va fer una aproximació a la teoria queer a través de vídeos com el dels esdeveniments violents de Stonewall de 1969, considerats l’inici del moviment d’alliberament LGBT. L’activitat va posar èmfasi en diferents projectes d’artistes internacionals i locals que treballen la identitat de gènere.

Durant la sessió es va començar a perfilar el taller que posteriorment treballarien, tot explicant la metodologia de treball i aportant un seguit d’imatges i textos que servirien per iniciar la feina.

Equip Palomar (Mariokissme i R. Marcos Mota) és un projecte artístic enfocat a la investigació, recuperació i producció d’una possible memòria transmaricabollo. El Palomar és un context de treball, un posicionament polític i un replantejament institucional. Els seus artífexs són artistes, programadores, comissàries i generen discursos crítics. Aquest laboratori queer marca els seus propis ritmes, combinant identitats múltiples per modificar les formes de treballar amb l’art.


cast.

25.05.2017 | 10.30 h | Facultad de Bellas Artes

Asistentes: Ochenta estudiantes de cuarto curso de Bellas Artes

La presentación que el Equipo Palomar hizo en la Facultad de Bellas Artes formaba parte del programa de la asignatura «Estudis de Gènere» impartida por la profesora Marta Negre, que se encargó de presentar el colectivo a los alumnos.

El Equipo Palomar explicó su trabajo como colectivo y como espacio de producción, e hizo una aproximación a la teoría queer a través de videos como el de los acontecimientos violentos de Stonewall de 1969, considerados el inicio del movimiento de liberación LGBT. La actividad puso énfasis en varios proyectos de artistas internacionales y locales que trabajan la identidad de género.

Durante la sesión se empezó a perfilar el taller que posteriormente trabajarían, con la explicación de la metodología de trabajo y aportando una serie de imágenes y textos que servirían para iniciar el trabajo

Equipo Palomar (Mariokissme y R. Marcos Mota) es un proyecto artístico enfocado a la investigación, recuperación y producción de una posible memoria transmaricabollo. El Palomar es un contexto de trabajo, un posicionamiento político y un replanteamiento institucional. Sus artífices son artistas, programadores, comisarias y generan discursos críticos. Este laboratorio queer marca sus propios ritmos, combinando identidades múltiples para modificar las formas de trabajar con el arte.


eng.

25.05.2017 | 10.30 h | Faculty of Fine Arts, of the University of Barcelona

Attendees: 80 fourth year Fine Art students

The presentation Equipo Palomar made at the Faculty of Fine Arts formed part of the programme of the Gender Studies module imparted by the lecturer Marta Negre, who was in charge of presenting the collective to the students. 

Equipo Palomar explained their work as a collective and a space for production and gave an approximation to queer theory through videos like those of the violent events of Stonewall of 1969, considered the beginning of the LGBT liberation movement. The activity placed an emphasis on different international and local artist projects that work with gender identity.

During the session they began to outline the workshop that later they would develop, explaining the working methodology and contributing a series of images and texts that would serve to initiate the work.

Equipo Palomar ( Mariokissme and R. Marcos Mota) is an artistic project focussed on research into, recuperation and production of a possible transmaricabollo memory. The Palomar is a context for work, a political stance and a reconsideration of the institution. Its creators are artists, programmers and curators who generate critical discourses and have presented their latest projects in spaces such as La Capella, Fundació Joan Miró, Es Baluard and the art gallery Àngels Barcelona. The Equipo Palomar won the Visual Arts Competition, Premi Miquel Casablancas 2017.

Artículos relacionados

pornobonjourxnxz.infopornhud.bizpornlf.compornmegahd.comxdesiporn.biz