Menú Cerrar

Miquel García | artist talk

22.03.2017 | 18:00h | Facultat de Belles Arts

Assistents: Vuitanta estudiants de quart curs de Belles Arts

El professor Òscar Padilla va presentar als alumnes l’artista Miquel García. Tot seguit, la xerrada de l’artista, dividida en dues parts, es va iniciar amb l’explicació i contextualització d’un seguit d’obres a través d’imatges, i es va donar l’oportunitat als alumnes de fer preguntes sobre aspectes molt concrets del seu treball.

Durant la segona part de la sessió, les protagonistes van ser les publicacions que l’artista havia portat i que, distribuïdes per damunt la taula, els alumnes van poder fullejar mentre Miquel García les anava presentant. També es van comentar cartells, adhesius i fanzins d’alguns projectes, que els alumnes es van poder endur un cop acabada la presentació. En un ambient distès, els estudiants van poder comentar amb llibertat les publicacions que tenien a les mans i conversar amb l’artista sobre qüestions presents en el seu treball referents a la identitat col·lectiva i a les estructures de poder que regeixen el món actualment.

Miquel García (Barcelona, 1975) és graduat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat diverses residències en països com Espanya, Brasil, Canadà i Corea i ha exposat de manera col·lectiva i individual a països com França, Brasil, Estats Units i Turquia, entre d’altres.


cast.

22.03.2017 | 18:00h | Facultad de Bellas Artes

Asistentes: Ochenta estudiantes de cuarto curso de Bellas Artes

 

El profesor Òscar Padilla presentó a los alumnos el artista Miquel García. Acto seguido, la charla del artista, dividida en dos partes, se inició con la explicación y contextualización de una serie de obras a través de imágenes, y se dio la oportunidad a los alumnos de hacer preguntas sobre aspectos muy concretos de su trabajo.

Durante la segunda parte de la sesión, las protagonistas fueron las publicaciones que el artista había traído y que, distribuidas por encima de la mesa, los alumnos pudieron hojear mientras Miquel García las iba presentando. También se comentaron carteles, adhesivos y fanzines de algunos proyectos, que los alumnos se pudieron llevar una vez terminada la presentación. En un ambiente distendido, los estudiantes pudieron comentar con libertad las publicaciones que tenían en las manos y conversar con el artista sobre cuestiones presentes en su trabajo referentes a la identidad colectiva y a las estructuras de poder que rigen el mundo actualmente.

Miquel García (Barcelona, 1975) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha realizado diversas residencias en países como España, Brasil, Canadá y Corea y ha expuesto de manera colectiva e individual en países como Francia, Brasil, Estados Unidos y Turquía, entre otros.


eng

22.03.2017 | 18:00h | Faculty of Fine Arts, of the University of Barcelona

Attendees: 80 fourth year Fine Art students

The lecturer Òscar Padilla presented the artist Miquel García to the students. The artist’s talk was then divided into two parts. It began with an explanation and contextualisation of a series of works through images, which gave rise to the opportunity for students to ask questions about very specific aspects of his work.

During the second part of the session, the protagonists were a series of publications the artist had brought with him, which he laid out on the table, so that the students could leaf through the publications while Miquel García presented them. He also commented on posters, stickers and fanzines from projects that the students were able to take away with them after the presentation. Thanks to the relaxed atmosphere, the students were able to comment freely on the publications they held in their hands and to talk to the artist about the questions present in the work referring to collective identity and the structures of power that govern the world today.

Miquel García (Barcelona 1975) holds a degree in Fine Arts from the University of Barcelona and he has made several residences at Spain, Brazil, Korea and Canada. He has exhibited collectively and individually in Paris, São Paulo, Barcelona , Luxembourg, Mardin (Turkey), Turku (Finland), Vic, Zamora, Almeria, Navarra, New York ​​and Tarragona.

Artículos relacionados