Menú Cerrar

Benjamin Collet | artist talk

16.11.2016 | 9.30 h | Facultat de Belles Arts

Assistents: Cinquanta estudiants de quart curs de Belles Arts

Traducció: Olivier Collet

A la primera conferència impartida per Benjamin Collet a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, l’artista va presentar una multitud de projectes multidisciplinaris sorgits, la majoria d’ells, durant viatges o residències artístiques dutes a terme en altres països. Un dels projectes compartits durant la trobada, fet a Buenos Aires, mostrava la intenció de l’artista de relatar l’experiència de la localitat on habitava a través d’un videoclip que, amb música produïda i interpretada per ell mateix, mostrava imatges de la vida quotidiana i la cultura popular argentina.

Collet també va mostrar projectes on protagonitzava altres disciplines com ara l’escultura o la instal·lació. L’obra El Modulor, per exemple, és un estudi del sistema de mesures desenvolupat per Le Corbusier a partir del qual l’artista va prendre les proporcions específiques del cos humà per produir una peça amb plexiglàs, que simularia la pell de l’home. Aquesta esdevindria també una reinterpretació del relat bíblic del martiri de Bartomeu apòstol, que va ser escorxat viu i ha estat històricament representat amb un ganivet a la mà i subjectant la pròpia pell.

Benjamin Collet (Lyon, França, 1984) és artista resident de Homesession dins del programa Exchange Residency amb col·laboració d’art3 (Valence, França).


cast.

16.11.2016 | 9.30 h | Facultad de Bellas Artes

Asistentes: Cincuenta estudiantes de cuarto curso de Bellas Artes

En la primera conferencia impartida por Benjamin Collet en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, el artista presentó una multitud de proyectos multidisciplinares surgidos, la mayoría, durante viajes o residencias artísticas llevadas a cabo en otros países. Uno de los proyectos compartidos durante el encuentro, hecho en Buenos Aires, mostraba la intención del artista de relatar la experiencia de la localidad donde habitaba a través de un videoclip que, con música producida e interpretada por él mismo, enseñaba imágenes de la vida cotidiana y la cultura popular argentina.

Collet también mostró proyectos donde protagonizaba otras disciplinas como la escultura o la instalación. La obra El Modulor, por ejemplo, es un estudio del sistema de medidas desarrollado por Le Corbusier, a partir del cual el artista tomó las proporciones específicas del cuerpo humano para producir una pieza con plexiglás, que simularía la piel del hombre. Ésta se convertiría, también, en una reinterpretación del relato bíblico del martirio de Bartolomé apóstol, que fue despellejado vivo y ha sido históricamente representado con un cuchillo en la mano y sujetando la propia piel.

Benjamin Collet (Lyon, Francia, 1984) es artista residente de Homesession dentro del programa Exchange Residency en colaboración con art3 (Valence, Francia).


eng.

16.11.2016 | 9.30 h | Faculty of Fine Arts, of the University of Barcelona

Attendees: 50 fourth year Fine Art students

At the first talk given by Benjamin Collet at the Faculty of Fine Art in the University of Barcelona, the artist presented a multitude of multidisciplinary projects, the majority of which have arisen during journeys or artistic residencies carried out in other countries. One of the projects shared during the encounter, made in Buenos Aires, showed the artist’s intention to relate the experience of the locality where he lived through a video-clip that showed images of daily-life and Argentinian popular culture, with music he had produced and interpreted.

Collet also showed projects featuring other disciplines such as sculpture and installation. The work “El Modulor”, for example, is a study of the measuring system developed by Le Corbusier from which the artist took the specific proportions of the human body to produce a piece in Plexiglas, that simulated human skin. This also became a reinterpretation of the biblical tale of the martyrdom of the apostle Bartholomew, who was burnt alive and who historically has been represented with a knife in his hand holding his own skin.

Benjamin Collet (Lyon, France, 1984) is an artist-in-residence  at Homesession in our Exchange Residency Program in colaboration with art3 (Valence, France).

Artículos relacionados