Menú Cerrar

Luke James | artist talk

11.10.2015 | 17.00 h | Sala d’actes de la Facultat de Belles Arts

Assistents: Quaranta-cinc estudiants acompanyats de les professores Marta Negre i Núria Gual

Partint de les seves pròpies preocupacions com a artista, James va proposar una dinàmica que va revisar diversos aspectes de la teoria artística (referents artístics, anàlisi d’obres mestres, textos influents) fins a qüestions referents a la pràctica (mitjançant exercicis concrets sobre lectura, percepció de l’espai i estratègies de producció). A més a més, l’artista va realitzar un recorregut visual pels seus projectes més importants, menant el grup cap a una reflexió entorn la pràctica artística a partir d’assumptes formals i materials, tot plegat relacionat amb el treball escultòric i instal·latiu que l’artista ha realitzat aquests darrers anys.

Per últim, James va focalitzar la seva xerrada en la seva experiència a Homesession, generant a partir d’aquí un diàleg entre tots els presents que els va portar a analitzar alguns exemples d’aquesta classe de meta-pràctiques, passant del display i el muntatge que l’artista va proposar en cadascuna de les seves obres i exposicions, fins a l’estudi de casos on l’exposició mateixa és el mitjà de transformació de l’espai.

En aquest Artist Talk, que va tenir com a objectiu analitzar, observar i discutir el conjunt de procediments i línies genealògiques que poden apreciar-se en el treball de Luke James, es va crear un ambient obert i de debat on es van tractar temes com la representació formal d’allò que ens envolta o l’exploració conceptual i discursiva de la pràctica artística mateixa.


cast.

11.10.2015 | 17.00 h | Sala de actos de la Facultad de Bellas Artes

Asistentes: Cuarenta y cinco estudiantes con las profesoras Marta Negre y Núria Gual

Partiendo de sus propias preocupaciones como artista, James propuso una dinámica que revisó   diversos aspectos de teoría artística (referentes artísticos, análisis de obras maestras, textos  influyentes, por ejemplo) hasta cuestiones referentes a la práctica (mediante ejercicios concretos sobre lectura, percepción del espacio y estrategias de producción). Además, el artista realizó un recorrido visual por sus proyectos más importantes, llevando al grupo a una reflexión acerca de la práctica artística a partir de asuntos formales y materiales, todo ello relacionado con el trabajo escultórico e instalativo  que el artista ha venido realizando estos últimos años.  

Por último, James focalizó su charla en su experiencia en Homesession, generando a partir de ahí  un diálogo entre todos los presentes que llevó a analizar algunos ejemplos de esta clase de meta-  prácticas, pasando por el display y montaje que el artista propuso en cada una de sus obras y  exposiciones, hasta el estudio de casos donde la exposición misma es el medio de transformación del  espacio. 

En este Artist Talk, que tuvo como objetivo analizar, observar y discutir el conjunto de  procedimientos y líneas genealógicas que pueden apreciarse en el trabajo de Luke James, se creó  un ambiente abierto y de debate donde se trataron temas como la representación formal de lo que  nos rodea o la exploración conceptual y discursiva de la práctica artística.

 Luke James website

Homesession – Luke James

 

Artículos relacionados