Menú Cerrar

FITO CONESA . WORKSHOP

Cat.

FITO CONESA. WORKSHOP

 

 27.10.2021 | 18-20 h | La Capella

 

Assistents: 12 persones

 

Aquest taller es desenvolupa en el marc d’una recent col·laboració entre Homesession i La Capella.

En el taller “Parlar el paisatge” l’artista Fito Conesa ens proposa emprar la veu com a eina pictòrica. Aquesta proposta neix de l’interès per la pràctica de la científica, cantant, compositora i filantropa Margaret Watts Hughes (Regne Unit, 1842-1907), en el camp de l’anomenada música visual. Aquesta, fou la creadora de l’ediòfon, una invent creat per a traduir la vibració de la veu a una composició visual. Aquest dispositiu consistia en una mena d’embut gegant amb una membrana tensada a la part superior i una entrada d’aire connectada a la part inferior a través d’un tub. En parlar o cantar a través d’aquest tub, la vibració de la veu accionaria la membrana fent-la vibrar, generant-se el fenomen natural de la ressonància de les ones estacionàries. En col·locar pigments naturals com cafè o pebre vermell, i substàncies líquides com llet, aigua o oli sobre la membrana, la força de la veu aniria distribuint aquests ingredients de maneres inesperades, generant-se composicions pictòriques úniques. Watts Hughes va anomenar-les “les flors de la veu”.

En aquesta ocasió, Conesa recupera aquest recurs i proposa als assistents crear d’una manera rudimentària un petit ediòfon unipersonal i experimentar aquesta tècnica tant màgica, que ens connecta amb el so i la vibració de la nostra pròpia veu, i ens envolta d’olors ancestrals i experiències visuals incontrolables.

Fito Conesa és artista resident al Museu Nacional d’Art de Catalunya amb la col·laboració de Homesession i d’ARTefACTe, i a més és guanyador de la beca Exchange/Quebec, gràcies a la qual participarà en una residència al centre L’Écart del Quebec el 20

 


 

Cast.

FITO CONESA. WORKSHOP

 

27.10.2021 | 18-20 h | La Capella

 

Asistentes: 12 personas

 

Este taller se desarrolla en el marco de una reciente colaboración entre Homesession y La Capella.

En el taller “Hablar el paisaje” el artista Fito Conesa nos propone utilizar la voz como herramienta pictórica. Esta propuesta nace del interés por la práctica de la científica, cantante, compositora y filántropa Margaret Watts Hughes (Reino Unido, 1842-1907), en el campo de la llamada música visual. Ésta fue la creadora del ediófono, un invento creado para traducir la vibración de la voz a una composición visual. Este dispositivo consistía en una especie de embudo gigante con una membrana tensada en la parte superior y una entrada de aire conectada a la parte inferior a través de un tubo. Al hablar o cantar a través de este tubo, la vibración de la voz accionaría la membrana haciéndola vibrar también, generándose el fenómeno natural de la resonancia de las ondas estacionarias. Al colocar pigmentos naturales como café o pimentón, y sustancias líquidas como leche, agua o aceite sobre la membrana, la fuerza de la voz iría distribuyendo estos ingredientes de formas inesperadas, generándose composiciones pictóricas únicas. Watts Hughes las llamó “las flores de la voz”.

En esta ocasión, Conesa recupera este recurso y propone a los asistentes crear de forma rudimentaria un pequeño ediófono unipersonal y experimentar esta técnica tan mágica, que nos conecta con el sonido y la vibración de nuestra propia voz, y nos rodea de olores ancestrales y experiencias visuales incontrolables.

Fito Conesa es artista residente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña con la colaboración de Homesession y de ARTefACTe, y además es ganador de la beca Exchange/Quebec, gracias a la cual participará en una residencia en el centro L’Écart del Quebec en 2022.

 


Eng.

FITO CONESA. WORKSHOP

 

27.10.2021 | 18-20 h | La Capella

 

Assistents: 12 people

 

This workshop takes place in the framework of a recent collaboration between Homesession and La Capella.

In the workshop “Talking the landscape” the artist Fito Conesa proposes to use the voice as a pictorial tool. This proposal arises from the interest in the practice of the scientist, singer, composer and philanthropist Margaret Watts Hughes (United Kingdom, 1842-1907), in the field of the so-called visual music. She was the creator of the ediophone, an invention created to translate the vibration of the voice into a visual composition. This device consisted of a kind of giant funnel with a membrane stretched on the upper part and an air inlet connected to the lower part through a tube. When speaking or singing through this tube, the vibration of the voice would activate the membrane making it vibrate as well, generating the natural phenomenon of the resonance of stationary waves. By placing natural pigments such as coffee or paprika, and liquid substances such as milk, water or oil on the membrane, the force of the voice would distribute these ingredients in unexpected ways, generating unique pictorial compositions. Watts Hughes called them “the flowers of the voice”.

On this occasion, Conesa recovers this resource and proposes to the audience to create in a rudimentary way a small one-person ediophone and experience this magical technique, which connects us with the sound and vibration of our own voice, and surrounds us with ancestral smells and uncontrollable visual experiences.

Fito Conesa is artist-in-residence at the National Art Museum of Catalonia with the collaboration of Homesession and ARTefACTe, and he is also the winner of the Exchange/Quebec grant, thanks to which he will participate in a residency at the L’Écart center in Quebec in 2022.

 

Artículos relacionados